• SUKSESI ME HAPAT TË SIGURTA

  • JEMI NDRYSHE EDHE NË KUALITET

  • KUALITETI NUK ËSHTË I RASTËSISHËM

NATEX LOKALE

Natex

Rrugës Magjistrale Prizren - Prishtinë. Prizren / Kosovë

+ 381 29 240 267
+ 377 44 173 903

Natex 2

Rrugës Magjistrale Prizren - Prishtinë. Prizren / Kosovë

+ 377 44 200 827
+ 377 44 258 320

Natex 3

Prizren / Kosovë

+ 377 44 200 827
+ 377 44 258 320